Historik

Villastaden historik

Mot slutet av 1800-talet började grosshandlare och fabrikörer söka sig ut från de överbefolkade och osunda stadskärnorna. I Stockholm började man 1875 bygga en villastad vid Humlegården. De styrande i Gävle var inne på liknande tankegångar och redan 1886 reserverades området söder om ån för villabebyggelse. Trots det stora intresset från kommunen blev det en privatperson som tog initiativ till det som skulle bli Villastaden. Han hette Carl Asker och var verkställande direktör vid Gävle-Dala järnväg.

De flesta av husen i Villastaden har ritats av kända arkitekter och eftersom området vuxit fram under flera decennier finns nästan alla 1900-talets byggnadsstilar representerade ( (Källa: Gävle på 1900-talet, Ulf Ivar Nilsson)

Linnevägen 8  ,Villastaden 13:4 (Lupinen 4)

Arkitekt: Jacob J:son Gate

Fastigheten byggdes och beboddes av kontorschef Karl Erik Bernhard Lindh 1906 som senare blev disponent. Bernhard Lindh bodde på Linnevägen 8 1906-1946

Husets ägare idag, Hanna och Gunnar Höghielm är husets 6:e i ordningen.